2 бөлмелі пәтер

76,6 м2

3 бөлмелі пәтер

109,85 м2

3 бөлмелі пәтер

113,7 м2

3 бөлмелі пәтер

123,0 м2

4 бөлмелі пәтер

138,8 м2

4 бөлмелі пәтер

152,2 м2

Бұл жарнама нақты тұтынушылардың сұранысын зерттеу мақсатында орналастырылды. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы келісім-шарттар кепілдік беру Қорымен кепілдік беру туралы Келісім-шарт бекітілгеннен кейін немесе жергілікті атқарушы орган үлескерлердің қаражатын тартуға рұқсат еткеннен соң ғана бекітілуде.
Құрылыс салушы: «BAZIS-A Corp.» ЖШС. Өкілетті компания: «ГРАДОСТРОЙИНВЕСТ» ЖШС